Bezpieczeństwo zabawek

TREFL – BEZPIECZNA MARKA

Zabawki marki Trefl gwarantują godziny ciekawej i kreatywnej, a przy tym w pełni bezpiecznej zabawy. Wszystkie produkty Trefla są wykonywane z najwyższej jakości materiałów i spełniają wysokie standardy. Kwestie potencjalnych zagrożeń są analizowane w toku całego procesu produkcyjnego – od opracowywania projektu do wyrobu gotowego.

Dotyczy to analizy zagrożeń:

 • mechanicznych – małe elementy, ostre krawędzie,
 • palności – gwarantowanie, że produkt nawet w przypadkach ekstremalnych, typu zapalenie się zabawki – nie stanowi zagrożenia,
 • zawartości toksycznych chemikaliów – w produkcji wykorzystywane są farby, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące migracji określonych pierwiastków.

Zastosowanie podejścia procesowego gwarantuje dostarczenie Klientom bezpiecznego produktu. Zgodnie z wdrożonymi na wszystkich etapach produkcji wymaganiami Dyrektywy Zabawkowej 2009/48/WE produkty są analizowane podczas normalnego i możliwego do przewidzenia użytkowania. Dotyczy to także zachowań najmłodszych dzieci,  które mogą umieszczać zabawki w ustach.

Jednym z największych zagrożeń dla najmłodszych są zagrożenia chemiczne, dlatego też dokładamy wszelkich starań, by być na bieżąco z ciągle zaostrzanymi wymaganiami odnośnie „chemii” w zabawkach. Na bieżąco monitorujemy doniesienia europejskie dotyczące bezpieczeństwa zabawek. Wszystkie produkty są badane, dzięki czemu możemy zagwarantować, że nie zawierają one substancji niebezpiecznych:

 • ftalanów w produktach plastikowych – kostkach do gry, pionkach,
 • niebezpiecznych rozpuszczalników – m.in. formamidu w puzzlach piankowych dla najmłodszych dzieci.

W Treflu spełniane są wszystkie wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące zabawek dyktowane przez:

 • EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne
 • EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek – Część 2: Palność
 • EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3:  Migracja określonych pierwiastków
 • Dyrektywa 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek
 • Dyrektywa 2012/7/UE z dnia 2 marca 2012 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, część III załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do bezpieczeństwa zabawek
 • Dyrektywa 2006/1907/WE  z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

W Treflu dokładamy wszelkich starań do jak najlepszego oznakowania produktów. Dążymy do tego, by rodzic przed zakupem produktu był jak najlepiej poinformowany o potencjalnych zagrożeniach stwarzanych przez produkt. Wszelkie ostrzeżenia są czytelne i łatwo widoczne.