Dbałość o środowisko

Trefl jako lider na polskim rynku puzzli, gier planszowych i kart od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby zabawki sygnowane znakiem Trefla powstawały w sposób odpowiedzialny i etyczny, ze szczególną dbałością o środowisko naturalne.

Podstawowymi surowcami, z których powstają produkty Trefla są: papier oraz tekturę pochodzące z recyklingu. Podejmujemy także nieustające działania mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez prowadzenie Polityki Środowiskowej, której głównymi celami są:

 • Ciągła optymalizacja technologii produkcji i procesów pomocniczych oraz racjonalne zużycie materiałów do produkcji.
 • Budowanie świadomości ekologicznej już na etapie projektu.
 • Ekologiczna gospodarka odpadami, poprzez ich systematyczną segregację i przekazywanie do recyklingu.
 • Zwiększanie świadomości pracowników w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska poprzez regularne szkolenia.
 • Dążenie do stosowania farb ekologicznych, niezawierających lub zawierających zredukowaną ilość substancji niebezpiecznych.
 • Wspieranie ochrony lasów oraz promocja prawidłowej gospodarki leśnej poprzez kontrolę łańcucha dostaw surowców drewnianych i drewnopodobnych. Posiadamy certyfikat FSC®.

Ponadto, firma przywiązuje szczególną wagę do pozyskiwania surowców pochodzących z upraw, w których:

 • unika się stosowania pestycydów,
 • zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu,
 • ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory,
 • dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych,
 • nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie,
 • chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.