Misia

Naša misia

Trefl je rodinná firma. Tvoríme ju pamätajúc na deti a ich rodičov. Chceme, aby boli naše zaujímavé a bezpečné hračky zdrojom nápadov na spoznávanie sveta, aby formovali pozitívne názory a spoločne strávený čas. Puzzle, hry a karty tvoria jadro nášho obchodu. Chceme byť dôveryhodným partnerom pre našich Klientov, Dodávateľov i Zamestnancov. Šport vnímame ako našu spoločnú zodpovednosť. Je to tiež spôsob propagácie našej spoločnosti, nášho regiónu i celej krajiny.
Naša Značka

Trefl, to sú spoločné emócie. Spoločná hra a zážitky, objavovanie a spoznávanie, radosť z víťazstva a chuť prehry, súperenie v duchu fair-play a fanúšikovia – to sú kľúčové slová nášho brandu.

História loga
Trefl a prvé logo vznikli v roku 1985. Logo od začiatku vychádzalo z kartového symbolu piky. Aktuálne logo, v nadväznosti na tradíciu, zdôrazňuje dynamiku, radosť a spoločenstvo.

Naše strategické ciele
Vychádzajúc z našich 29 ročných skúseností a našich ľudí chceme vybudovať spoločnosť, ktorá sa stane lídrom vo svojich hračkárskych kategóriách v Poľsku, a zároveň bude vizitkou poľských firiem v rámci hračkárskeho priemyslu v celej Európe.

Chceme spoločnosti zabezpečiť stabilný rast prostredníctvom:

  • inovatívnosti produktov a kreatívnosti našich zamestnancov, 
  • geografickej expanzie na trhy celej Európy, predovšetkým do krajín CEE,
  • synergie cieľov s našimi kľúčovými partnermi (klienti, poskytovatelia licencií, dodávatelia), 
  • kvality produktov, moderných technológií a efektívnosti výdavkov.

Podporujúc naše športové tímy chceme rozvíjať fanúšikovské komunity a propagovať naše hodnoty – dynamizmus, partnerstvo, spoločenstvo, optimizmus, fair-play, elasticitu a budovať hodnotu našej značky. Snívame o tom, aby boli naše produkty známe a obľúbené v celej Európe a aby sa TREFL stal globálnou spoločnosťou!