Proces rekrutacji

Etapy rekrutacji:

Etap 1 - Poświęcony jest analizie nadesłanych aplikacji oraz sprawdzeniu zgodności wykształcenia, doświadczenia zawodowego, deklarowanych umiejętności z wymaganiami stanowiska pracy.

Etap 2 - Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której naszym celem jest sprawdzenie wiedzy merytorycznej kandydata, poznanie jego doświadczeń, dotychczasowych osiągnięć, planów zawodowych oraz kompetencji. Na tym etapie kandydat może liczyć na zaprezentowanie struktury firmy, oczekiwań mu stawianych oraz zakresu obowiązków na danym stanowisku. Staramy się udzielać kandydatowi wszystkich informacji, przydatnych na tym etapie rekrutacji. W zależności od stanowiska stosujemy również takie metody weryfikacji jak: testy wiedzy, testy umiejętności, próbki pracy oraz testy językowe.

Etap 3 - Ostatnim etapem jest podjęcie decyzji o wyborze kandydata oraz udzielenie informacji zwrotnej osobom uczestniczącym w spotkaniach. Jeśli decyzja o przyjęciu jest pozytywna, kontaktujemy się z wybranym kandydatem, by szczegółowo omówić warunki zatrudnienia.

Czas trwania rekrutacji: od 3 tygodni do 1,5 miesiąca, w zależności od etapów rekrutacji.

Jeśli chciałabyś dołączyć do naszego zespołu, odwiedź zakładkę „Oferty pracy”. Znajdziesz tam wszystkie aktualne oferty pracy oraz informacje o tym, jak do nas aplikować.

Wysokie standardy procesów rekrutacyjnych prowadzonych w naszej firmie potwierdza członkostwo w Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Deklarujemy tym samym promowanie dobrych praktyk w rekrutacji i tworzenie standardów w tym zakresie, biorąc pod uwagę dbałość o relację z kandydatami i ich wrażenia z procesu rekrutacji.

Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk w Rekrutacji.